Audio video centrum

prehledné a komfortní ovládání Va±eho domu pomocí dotykového displaye, audio a video server, dreambox … tato nadstavba není v dne±ní dobe pouze pro nárocné u·ivatele a pomalu se stává standardem moderních domácností.