Kontrola činnosti

Za důležité považujeme také kontrolu činnosti jednotlivých zařízení a s tím automatické vyslání SMS při poruše nebo nesprávné činnosti zařízení. Je možné také na dálku sledovat činnost zařízení propojených se systémem, případně jednotlivé činnosti řídit, pokud je tak uživatelem vyžadováno.