Osvětlení

Osvětlení v průmyslových budovách řešíme stejným způsobem, jako v administrativních budovách tzn. tak, aby splňovalo Vaše požadavky a zároveň bylo ekonomické na spotřebu energií. Je řízeno intenzitou vnějšího osvětlení a pohybem osob v prostoru. U osvětlení velkých prostor spouštíme jednotlivé světelné okruhy postupně a ne najednou.