Úvod | I-home, Inteligentní budovy

Spojujeme komfort s ekonomikou

I - Home


Úvod


Inteligentní řízení přestává být výsadou velkých administrativních budov. Postupně proniká i do rodinných domů, firemních sídel a provozoven, penzionů, horských chat, zdravotních zařízení, úřadů a škol. Je předpokladem k optimalizaci energetických procesů v budovách a tím k úsporám energie. Inteligentním řízením lze optimálně koordinovat aktivitu zdrojů tepla s různými typy spotřebičů, s klimatizací, vzduchotechnikou a rekuperačními výměníky odpadního tepla. Je účelné sdružovat řízení domu spolu s jeho zabezpečením.

Ke komfortu moderních domů patří i moderní audiovizuální technika, kamerové systémy, automatizované ovládání svítidel a kuchyňských spotřebičů. Významnou součástí je inteligentní elektroinstalace, která spojuje dříve nezávisle fungující systémy do jednoho celku I-HOME.

Cílem těchto stránek není podrobně rozebrat, co umí naše inteligentní stavby.

Chceme pouze nastínit jednotlivé možnosti, které je potřeba prodiskutovat osobně a proto nás v případě zájmu kontaktujte.