O nás a o systému | I-home, Inteligentní budovy

Spojujeme komfort s ekonomikou

I - Home


O nás a o systému

Inteligentní stavby I-HOME, jsou výsledkem činnosti české instalační firmy ALARMing. Od roku 1994 se zabýváme instalací zabezpečovacích systémů, telefonních ústředen a od roku 1996 s budováním inteligentních staveb. Zpočátku pomocí sběrnice LONWORKS®, která dávala obrovské možnosti, hlavně díky decentralizaci (každá jednotka má svou vlastní inteligenci). To bylo vykoupeno složitým programováním a hlavně konečnou cenou. Díky tomuto systému jsme však načerpali bohaté zkušenosti v řízení budov. V současné době využíváme systém společností TECO, a.s. a ELKO EP, s.r.o., který nese název INELS. Tento systém má dostatečný softwarový i hardwarový potenciál a je vyvinut právě ke komplexnímu řízení budov.

Na rozdíl od většiny instalačních firem tohoto systému nepoužíváme centrály CU2-01M, které jsou parametrizovány v prostředí IDM. Funkčnost zařízení je totiž omezeno na přednastavené parametry a funkce. Celé aplikace programujeme ve vývojovém prostředí MOSAIC pro PLC FOXTROT společnosti TECO, a.s. Výhodou je, že nejsme omezeni na funkce IDM a můžeme tak zákazníkovým požadavkům zcela vyhovět, protože aplikace programujeme od základů podle jeho přání.

Dále se od ostatních instalačních firem lišíme začleněním homologovaného zabezpečovacího systému do koncepce inteligentní budovy a to z důvodu, že nehomologované systémy pojišťovny v případě krádeže neuznávají a tím pádem krátí plnění.

Za pomoci celého systému dokážeme řídit jednotlivé podsystémy, které jsou již v provozu, naprogramovat řízení pro nové podsystémy, ale hlavně jednotlivé části propojit v jeden systém, tak aby nepracovaly samostatně nezávisle na sobě. Více o jednotlivých podsystémech a jejich propojení se dozvíte v kategorii i-home.

Veškerá vaše přání zpracováváme kompletně od návrhu až po realizaci.