Jiné budovy | I-home, Inteligentní budovy

Spojujeme komfort s ekonomikou

I - Home


Jiné budovy

AVEX Valašské Meziříčí

Použitý hardware: Tecomat Foxtrot CP-1005 Programové vybavení: integrované vývojové prostředí Mosaic, 1x Reliance 4 Runtime Control 500 db

Komplexní řízení objektu AVEX BAUMARKT a integrace technologií do systému BMS (building management system)

 • řízení technologie parní výměníkové stanice o výkonu 1.4 GW
 • řízení technologie VZT (vytápění, chlazení a rekuperace)
 • řízení osvětlení v závislosti na provozu a intenzitě venkovního osvětlení
 • integrace homologované zabezpečovací ústředny (EZS) s přístupovým a docházkovým systémem do řídícího systému
 • vazba na elektrickou požární signalizaci (EPS)
 • ovládání dveřních zámků a mříží
 • telefonní ústředna s podporou IP telefonie
 • kamerový systém CCTV
 • ovládání a přenos havarijních hlášení prostřednictvím GSM komunikátoru
 • vzdálený dohled prostřednictvím sítě Internet
 • řízení a monitoring řídícího systému - SCADA/HMI systém Reliance 4


SKS Marefy - řízení teplot tanků

Použitý hardware:
Tecomat Foxtrot CP-1005


Funkce:
 • GSM komunikace, řízení vytápění
Součásti systému:
 • Řídicí systém INELS

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně

Ovládání VZT jednotky na gynekologickém oddělení v závislosti na týdenní časový program. Na VZT je napojeno ústřední topení a klimatizační jednotka, díky kterým regulujeme teplotu v místnosti na požadovanou hodnotu. Do systému je implementováno manuální ovládání pro případ poruchy VZT.