Pro administrativní budovy | I-home, Inteligentní budovy

Spojujeme komfort s ekonomikou

I - Home


Pro administrativní budovy

u budov tohoto typu dbáme především na ekonomiku, monitoring a eliminaci lidského faktoru